Search engine for SOČ

Welcome to the SOČ archive. Here you can be inspired by the theses that students successfully defended in the national round of SOČ. You can filter „your search“ by fields or by years.
Enter a keyword or parts of a keyword in the box on the right.

1: matematika a statistika
2. místo
p-adická čísla
9: strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
1. místo
Čtyřnohý robot
10: elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
1. místo
Pineapple ONE
2. místo
BlackBox
3. místo
RISC-V Procesor
11: stavebnictví, architektura a design interiérů
18: Informatika
3. místo
Aplikace 3N

Data jsou převzata z webu Národního pedagogického institutu  České republiky www.soc.cz