SOČkařka publikovala výsledky svého výzkumu v odborném lékařském časopise

11. 8. 2022

Výsledek výzkumu SOČkařky vyšel v odborném časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2022. Studentka Alice Milotová pod vedením doc. RNDr. Aleny Žákovské, Ph.D. Masarykova univerzita se ve své práci Středoškolská odborná činnost (SOČ) zabývala monitoringem aktivity a pozitivity klíšťat v lokalitě brněnské aglomerace lesoparku Brno – Pisárky. Zaměřila se především na vymezení kritické doby výskytu a infekčnosti klíšťat.

Alice Milotová, studentka Gymnázia Brno-Řečkovice pod vedením paní doc. RNDr. Aleny Žákovské Ph.D. vydala článek v lékařském časopise Klinická mikrobiologie a infekční lékařství 2022. 

Cílem této publikace je prezentace výsledků monitoringu aktivity a pozitivity klíšťat Ixodes ricinus v lokalitě brněnského aglomerace lesoparku Brno-Pisárky na nebezpečné patogenní mikroorganismy. Sledovanými patogeny byly Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii, Erhlichia chaffensis a Francisella tularensis. Současně byla sledována zejména teplota, která by mohla ovlivnit aktivitu klíšťat na této lokalitě. 

Klíšťata byla na této lokalitě odchytávána pomocí metody vlajkování. Metodou PCR (polymerázová řetězová reakce) a následnou gelovou elektroforézou byla určována pozitivita jedinců.

Zjistilo se, že v období od března do listopadu 2021 bylo na této lokalitě nasbíráno 563 jedinců, s největším zastoupením nymf (85 %). Pozitivita na patogen Bbsl byla 5,6 %, na patogen Anaplasma phagocytophilum 2,4 %. Výskyt Coxiella burnetii, Ehrlichia chaffensis a Francisella tularensis nebyla na této lokalitě potvrzena.

V lokalitě Brno-Pisárky byla prokázána promořenost patogeny Bbsl a Anaplasma phagocytophilum. Ve srovnání s ostatními brněnskými lokalitami je však pozitivita na území Brna-Pisárek nižší.

 

Článek si můžete přečist zde: