SOČkařka Cecilie Čechová reprezentovala se svojí prací Českou republiku na mezinárodní soutěži ve Stockholmu

20. 9. 2022

Cecilie Čechová, studentka Gymnázia Brno, Křenová se se svou prací SOČ pod názvem Využití diatomologie v paleoekologii s příkladem na studii prameniště du Loup Bourrou na archeologické lokalitě Bibracte, Francie účastnila mezinárodního kola soutěže Stockholm Junior Water Prize. Soutěž se  konala v rámci World Water Week v termínu od 28. 8. 2022- 1. 9. 2022.

Ve své práci se studentka zaměřila na diatomologii (vědu o rozsivkách), aby zkoumala vývoj vlastností vody a současně životního prostředí v minulosti. Konkrétně tuto metodu aplikovala na prameništi na velmi významné archeologické lokalitě Bibracte ve Francii. Pracovat s rozsivkami mi umožnila Mgr. Markéta Fránková Ph.D., vedoucí paleoekologického oddělení na Botanickém ústavu, která mě prostřednictvím Otevřené vědy přijala na svou stáž. Zasvětila mě do světa těchto mikroskopických řas a vedla při mé práci. Za svůj postup do mezinárodního kola soutěže Stockholm Junior Water Prize bezpochyby vděčím také prezentačním dovednostem, které jsem měla možnost zdokonalit díky kurzu nabízenému JCMM studentům postupujícím do celostátního kola SOČ řekla Cecilie Čechová.

Výsledky práce budou dále zapojeny do multidisciplinární studie vedené Masarykovou univerzitou. Až bude tato víceoborová studie zpracována, budou v budoucnu odebrány další hlouběji uložené sedimenty, které bude potřeba stejným způsobem zpracovat. Dostaneme se tak ještě dále do minulosti prameniště.

Stockholm Junior Water Prize Czech Republic pořádá v České republice Mendelova univerzita v Brně a JCMM je jejím partnerem.