Adriena Jedličková – brněnská SOČkařka s Cenou vévody z Edinburghu

21. 11. 2022

Zapamatujte si jméno Adriena Jedličková. S největší pravděpodobností ho uslyšíte v souvislosti s vědou a biochemií. Nejvyšší počet dosažených bodů a mimořádné ocenění jihomoravského hejtmana během slavnostního ceremoniálu přijímání nováčků do programu PPNS (Podpora nadaných studentů). Těchto met aktuálně dosáhla naše SOČkařka Adriena Jedličková, která se ve své středoškolské odborné činnosti věnovala nanočásticím olova a jejich vlivu na vnitřní orgány.

Adriena studuje na brněnském Gymnáziu Jaroška a se svou prací nazvanou „Imunitní reakce
a reparace cílových orgánů po inhalaci rozpustných nanočástic olova“ na jaře loňského roku
vyhrála krajské kolo SOČ. V celostátním kole skončila 3. a díky tomu postoupila do širšího výběru
na zahraniční soutěže. Vedle toho obdržela Cenu CZ.NIC, Cenu MŠMT a Cenu Národního centra
pro mladé chemiky.
Vedle SOČ je také spoluautorkou vědecky impaktované publikace s názvem „A Clearance Period
after Soluble Lead Nanoparticle Inhalation Did Not Ameliorate the Negative Effects on Target
Tissues Due to Decreased Immune Response“, která vyšla v časopise International Journal of
Molecular Sciences.
Vlivu nanočástic se věnuje nadále, v květnu tohoto roku zahájila osmiměsíční stáž ve výzkumném
centru Mechanobiology of Disease Group, které funguje pod ICRC v brněnské Nemocnici u svaté
Anny.
V říjnu tohoto roku Adriena dokončila stříbrnou úroveň Ceny vévody z Edinburghu a pokračuje na
úroveň zlatou.
V současné době pracuje na své druhé práci SOČ, v níž se věnuje změnám cytoskeletu jako následku inhalace nanočástic olova.