Jakub Andrýsek v Lucemburku představil svůj projekt. Ze starých strojů dělá nové

7. 12. 2022

Jakub Andrýsek, student Gymnázia Brno, Vídeňská, reprezentoval letos v říjnu Českou republiku na Expo-Sciences Luxembourg 2022. Na prestižní akci představil práci na téma Integrace do průmyslu 4.0. Za cíl práce si Jakub stanovil navržení univerzálního systému na monitorování průmyslové výroby. Konkrétněji – ze starých strojů, které jsou funkční, ale nemají žádné měření, vytvořil pomocí senzoru téměř nový moderní stroj.

Systém otestoval v rodinné firmě ROTEX Vysočina, která vyrábí ponožky. „Navržený systém postupně nahrazuje člověka, který dříve počet upletených ponožek zapisoval ručně. Uvnitř webové aplikace vidíte v grafech a tabulkách, kolik ponožek se na jakém stroji vyrobilo, jaká je produktivita a produkce všech strojů,“ uvedl Jakub. Tento projekt podle něj běží již téměř dva roky a využívá se hlavně pro zpětnou kontrolu počtu vyrobených ponožek.

Přestože se Jakub se svým projektem neumístil v celostátním kole SOČ, vybrala ho porota, aby reprezentoval Českou republiku na mezinárodním poli. Původně se měl účastnit mezinárodní konference Milset Expo-Sciences Europe v Rumunsku. Ta by se ale konala za ztížených podmínek, takže nakonec bylo rozhodnuto, že pojede do Lucemburska. „Také jsem skončil jako náhradník na jedné z nejprestižnějších soutěží mladých vědců Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), která se koná v USA,“ doplnil Jakub.

Svou práci psal z domu v období Covidu. Jak říká, bylo to pro něj zpestření té doby. „Měl jsem něco, co mě fakt bavilo a čemu jsem mohl věnovat čas. Strávil jsem na tvorbě programu klidně i šest nebo osm hodin denně,“ popsal Jakub. I soutěžní kola se konala online. Až na celostátním kole v Praze práci poprvé prezentoval osobně.

Svůj projekt Jakub vylepšuje. Původní „počítadlo ponožek v rodinné továrně“ nyní vyvíjí do podoby monitorovacího zařízení pro jakoukoli průmyslovou výrobu. Svou roli zde hraje cena – jeden senzor přijde na asi 18 euro, což je z pohledu průmyslové výroby pakatel.

V Lucembursku se setkal i s vysokými představiteli lucemburské vlády. Svůj projekt prezentoval odborníkům z praxe i laikům. „Pokusil jsem se prezentaci přizpůsobit každému posluchači. Když znal technologie, které jsem používal, zaměřil jsem se na podrobnosti. Pokud naopak nebyl v tématu zběhlý, popsal jsem svůj projekt pouze krátce a jednoduše, aby pochopil hlavní myšlenku,“ vzpomínal Jakub na dny strávené v Lucembursku. Podle jeho slov několik posluchačů jeho práce zaujala a tak si s nimi vyměnil kontakty pro možnou budoucí spolupráci.

V současné době vytváří Jakub další projekty spojené s firmou na Vysočině. Například kompletní skladový systém, pomocí kterého bude firma vědět, kde se ponožky v průběhu výroby nacházejí. Také je bude moci jednodušeji prodávat a zákazníky informovat o aktuální dostupnosti. Původní projekt nicméně stále funguje.

Středoškolskou odbornou činnost (SOČ) každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, garantem soutěže je Národní pedagogický institut ČR. V Jihomoravském kraji koordinuje přípravu studentů JCMM, které jednak zajišťuje vedoucí prací a koordinaci na školách, jednak financování nákladů na projekty.

Expo-Sciences Luxembourg je nesoutěžní přehlídka projektů mladých vědců, kterou pořádá lucemburská veřejně prospěšná organizace Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg (FSJL). Ta propaguje přírodní a společenské vědy mezi mladými lidmi. Na přehlídce bylo možné vidět více než čtyřicet projektů z osmnácti zemí světa.

Článek čerpá z dřívějšího rozhovoru Jakuba Andrýska pro studentské medium Masarykovy univerzity – Stisk.cz