Úspěchy SOČkařů na mezinárodních soutěžích

25. 5. 2023

Karolína Jeřábková z Gymnázia Brno - Řečkovice s tématem  „Role choroidálního plexu v průběhu Alzheimerovy choroby“ byla oceněna čtvrtým místem v kategorii Biomedical and Health Science v rámci mezinárodní soutěže Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), která se konala od 13. do 19. května 2023 v Dallasu.

Foto: NPI, doc. Ing. Petr Mazouch, Ph.D, na fotce zleva: Zuzana Buchová, Adéla Uhrová, Lukáš Drdla a Karolína Jeřábková

Konkurence v soutěži byla veliká. Účastnili se jí studenti z celého světa s více než 1800 projekty, které obhajovali v diskuzích s porotci. Česko na Regeneron ISEF vysílá své zástupce už od roku 2000. Letos do USA vyrazili z České republiky celkem 4 studenti. Kromě Karolíny Jeřábkové se soutěže účastnili i Lukáš Drdla z Gymnázia Brno třída Kapitána Jaroše, Adéla Uhrová z pražského Gymnázia Botičská a Zuzana Buchová z pražského Gymnázia Arabská.

 Adéla Uhrová obsadila druhé místo v kategorii Plant Science se svou prací na téma „Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana“.

JCMM z.s.p.o. Středoškolskou odbornou činnost dlouhodobě podporuje a oba jihomoravští studenti byli naší organizací finančně podpořeni. Lukáš Drdla i Karolína Jeřábková se účastnil i každoročně pořádaného Kurzu prezentačncích a rétorických dovedností, který JCMM pro studenty pravidelně organizuje. 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je odrazovým můstkem do mezinárodních soutěží. SOČ pořádá Národní pedagogický institut České republiky. Loni se uskutečnila v Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Letošní 45. ročník se koná od 16. do 18. června v plzeňském Gymnáziu Luďka Pika.

 Více informací o soutěžích a celý článek včetně videí ze soutěže najdete zde