Adriena Jedličková získala stříbro na soutěži Středoškolák roku 2023

20. 7. 2023

Adriena Jedličková, studentka Gymnázia třída Kpt. Jaroše získala druhé místo v soutěži Středoškolák roku 2023 za své mimoškolní aktivity. Středoškolák roku je největší soutěž v mimoškolních aktivitách v České republice. Konala se dne 23. 6. 2023. Galavečer a předávání ocenění probíhalo v prostorách Microsoft v Praze pod záštitou MŠMT a města Prahy. Ocenění předávala organizace ProStředoškoláky, z.s.

Soutěž Středoškolák roku se pořádá od roku 2015. Oceňují se aktivní středoškoláci, kteří na sobě pracují a tvoří hodnoty pro celou společnost. Šíří povědomí o středoškolských příležitostech a starají se o to, aby se jich mohl chopit každý. Přihlášky vyhodnocuje vícečlenná porota složená z aktivních středoškoláků organizačního týmu a bývalých finalistů, a to v několika kolech. Celý proces výběru je velice náročný a trvá několik celých dní až týdnů.

V rámci soutěže se hodnotí  počet a rozsah mimoškolních aktivit – student posílá 1-10 svých nejlepších aktivit, kterým se v průběhu roku věnoval, jeho dílčí úspěchy a vynaložené úsilí, pestrost aktivit a schopnost sebeprezentace.

Adriena soutěžila s těmito aktivitami:

  1. Laboratoř molekulární morfogeneze, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
  2. Stáž v Mechanobiology of Disease Group, CTM FNUSA-ICRC
  3. Stáž v rámci projektu Otevřená věda - Ústav chemických procesů - "Příprava cytotoxických organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými liganky"
  4. Soutěže vědecko-technických projektů: SOČ 2021 (3. místo CP), SOČ 2023 (1. místo CP), Expo Science AMAVET 2022 (1. místo CP), účast na Regeneron ISEF 2022 a Expo-Sciences Luxembourg 2022
  5. Členství v organizačním týmu Yoda Mentorship Programme - zajišťování komunikace s mentees
  6. Stříbrná úroveň Ceny vévody z Edinburghu, pokračování na zlatou úroveň (jazykové dovednosti, cyklistika, překlad titulků k edukačním videím of Khan Academy)
  7. Účast na kurzech a seminářích - vybrané univerzitní kurzy, kurz AP Biology a AP Chemistry, Letní škola proteinového inženýrství, Seminář klinický výzkum v kostce, Letní škola Bioskop
  8. Mezinárodní zkouška Advanced Placement Biology - známka 5/5 (dosáhlo pouze 7 % lidí)
  9. Hra na klarinet

 Adriena Jedličková je velmi úspěšnou mnohonásobnou SOČkařkou, její práce byla již několikrát finančně podpořena JCMM a je aktivní členkou Programu Podpory Nadaných Studentů (PPNS). Za loňský rok získala za své aktivity v rámci programu mimořádné ocenění ve výši 10 000 Kč. Letos opět 1. místo v celostátní soutěži SOČ v oboru č. 5 Biologie a vědy o Zemi s tématem  Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni, který zpracovávala na MUNI PřF.