Nadaní SOČkaři získali ocenění České hlavičky

23. 10. 2023

Tereza Šustrová, studentka gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše a Sebastian Matoušek student gymnázia Matyáše Lercha získali prestižní ocenění České hlavičky. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo dne 17. 10. 2023 v Sonocentru Brno, Veveří.

ČESKÁ HLAVA pořadatel soutěže České hlavičky pro nadané středoškoláky v technických a přírodovědných oborech již 17 rokem oceňuje nejlepší vědecké práce středoškolských studentů v přírodovědných a technických oborech. 

Laureáti byli vybráni na základě nominací odborné poroty složené z předních českých vědců jako Václava Hořejšího, Jiřího Grygara, Zdeňka Kůse a dalších.

Ceny jsou udělovány v těchto kategoriích: MERKUR „Člověk a společnost“ (cena VŠE), GENUS „Příroda kolem nás“, INTENTIO „Udržitelný rozvoj“ (cena Univerzity Karlovy), FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa, SANITAS „Život a zdraví člověka“, cena společnosti Česká hlava PROJEKT, UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“ (cena Matematicko-fyzikální fakulty UK).

Tereza Šustrová z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, s tématem práce SOČ „Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy“ pod odborným vedením  Martina Marka z Loschmidtových laboratořích Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity získala ocenění v kategorii GENUS“Příroda kolem nás“.

Sebastian Matoušek z Gymnázia Matyáše Lercha zazářil s tématem práce SOČ „Dvounohý kráčivý robot“ pod odborným vedením pana Ing. Marka Žáka Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně získal ocenění v kategorii FUTURA „Řešení pro budoucnost“

Terka i Sebastian byli podpořeni v rámci projektu SOČ a účastnili se Kurzu prezentačních a rétorických dovedností, které každoročně pořádá JCMM v rámci tohoto projektu. Oba jsou zároveň stipendisté programu PPNS (Program podpory nadaných studentů). Oběma studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalšího vzdělávání.

Další naše gratulace putuje Katce Jirákové studentce Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, která byla za svou práci SOČ oceněna v kategorii SANITAS „Život a zdraví člověka“.