Výjimeční SOČkaři dobývají vědecký svět v zámoří

21. 5. 2024

Tereza Šustrová (Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše), Eliška Konečná (Gymnázium Brno, Řečkovice), Kateřina Jiráková (Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše) a Matěj Šicner (Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno) reprezentovali Českou republiku v rámci mezinárodní soutěže Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), která se konala od 11. do 17. května 2024 v americkém Los Angeles.

Konkurence v soutěži ISEF byla veliká. Účastnili se jí studenti z celého světa s více než 1800 projekty, které obhajovali v diskuzích s porotci. Česko na Regeneron ISEF vysílá své zástupce už od roku 2000. Ani letos tomu nebylo jinak a  vyrazili nás reprezentovat celkem 4 studenti.

Tereza Šustrová (Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše) s tématem „Přeprogramování luciferin-substrátové specifity u NanoLuc luciferázy“, Eliška Konečná (Gymnázium Brno, Řečkovice) s tématem „Značení protilátek nanočásticemi a jejich využití v analýze biologických vzorků“, Kateřina Jiráková (Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše) s tématem „Posílení kardiomyocytů: Účinky MechanoTransducer YAP1 nezávislé na proliferaci” a Matěj Šicner (Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno) s tématem „Využití kvantových počítačů při simulacích přenosu tepla v proudících kapalinách“. Reprezentovali  nás v rámci mezinárodní soutěže Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), která se konala od 11. do 17. května 2024 v Los Angeles.

JCMM z. s. p. o. dlouhodobě podporuje Středoškolskou odbornou činnost a stejně tomu bylo i letos. Tereza Šustrová a Eliška Konečná úspěšné SOČkařky byly naší organizací finančně podpořeny. Studentky se také  účastnily každoročně pořádaného Kurzu prezentačních a rétorických dovedností, který JCMM pro studenty pravidelně organizuje. 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je odrazovým můstkem do mezinárodních soutěží. Loni se uskutečnila na plzeňském Gymnáziu Luďka Pika. Letošní 46. ročník se bude konat od 21. do 23. června na SPŠ Elektrotechnická a VOŠ Pardubice ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

(Zdroj: Facebook Středoškolská odborná činnost (SOČ) - nejlepší start ve vědě, 

https://www.facebook.com/soccz/posts/pfbid08C76hZFnBvw5WjTm32K62BRMoKf7LXSAZG7F67MmQ3Cb91MJee4uZXkKaAQecdiLl ) 

Tereza Šustrová (Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše), Štěpánka Keprtová (Gymnázium Blansko) a Hynek Martikan (Střední průmyslová škola chemická Brno), účastníci Programu  podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji a Eliška Konečná (Gymnázium Brno, Řečkovice) si také přebrali Cenu Učené společnosti České republiky na slavnostním ceremoniálu v pražském Karolinu dne 20. května 2024. Učená společnost České republiky uděluje medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, intelektuálům, pedagogům a talentovaným SŠ a VŠ studentům. Všichni studenti byli oceněni v kategorii středoškolský student.