12 medailí v Celostátním kole SOČ pro Jižní Moravu

25. 6. 2024

Nejúspěšnějším regionem V Česku se stala opět Jižní Morava. Celostátního kola SOČ se účastnilo celkem 47 studentů a 12 z nich se umístila na "stupních vítězů". Jsme na naše zapálené mladé vědce hrdí a jsme moc rádi, že je můžeme podporovat.

V oboru 1. Matematika a statistika získala 2. místo Tereza Krejčí z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše - s tématem Dělitelnost pro konečná zobrazení. Za tuto svou práci získala Širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, Cenu ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (2. místo), Cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2. místo), Cenu ředitele Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě a Cenu The Kellner Family Foundation (2. místo)

Na 1. místě v oboru 3. Chemie se umístila Vojtěch Langer (Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 65, Brno- Husovice) s prací Kvantově – chemický rozvor dienofilů s halogenmethylovými substituenty pro Dielsovu-Alderovu reakci. Za svou práci získal Návrh na Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, Cenu děkana Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, Cenu ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (1. místo), Cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1. místo), Cenu rektora Univerzity Pardubice a Cenu The Kellner Foundation (1. místo).

V oboru 5. Molekulární biologie se na 1. místě umístila Anna Černá (Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola, tř. Komenského, Kyjov) s prací Charakterizace interakce lidských proteinů RECQ4 a MCM10. Anna za svou práci získala Návrh na Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, návrh do soutěže o cenu České hlavičky SANITAS "Život a zdraví člověka, Cenu děkana Přírodovědecké fakulty MU v Brně (1. místo) Cenu The Kellner Foundation (1. místo).

 V tomto oboru se také na 2. místě umístila Zuzana Zelenková (Gymnázium Brno -Řečkovice, Terezy Novákové 2) s prací Využití 3D organoidů pro výzkum mozkových nádorů. Za práci získala Cenu Národního ústavu pro výzkum rakoviny, Širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS „Život a zdraví člověka“, Cenu ředitele Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2. místo) a Cenu The Kellner Foundation (2. místo).

V oboru 6. Zdravotnictví se na 3. místě umístil Leonard Walletzký (Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55) s tématem Studium retrotranspoziční hypotézy dysregulace exprese genů u poruch autistického spektra. Za svou práci získal Cenu děkana Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Cenu ředitele Fyziologického ústavu AV, Cenu ředitelky RECETOXU, Masarykova univerzita a Cenu The Kellner Foundation (3. místo).

V oboru 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství se na 2. místě umístily Pavlína Mrláková a Sára Honková (Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 1364/65) s prací Vliv laických úprav na hladiny pesticidů na ovoci. Za svou práci získaly návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Intentio "Udržitelný rozvoj“, Cenu Mendelovy Univerzity v Brně a Cenu The Kellner Foundation (1. místo).

V oboru 8. Ochrana a tvorba životního prostředí se na 3. místě umístila Klára Synková (Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola, tř. Komenského, Kyjov) s tématem Mužské reprodukční zdraví a látky kolem nás. Za svou práci získala návrh do soutěže České hlavičky SANITAS "Život a zdraví člověka", Cenu přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Cenu Mendelovy Univerzity v Brně a Cenu The Kellner Foundation (3. místo).

V oboru 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů se na 3. místě Klára Zejdová (Gymnázium Brno, Řečkovice, Terezy Novákové 2) s tématem Architektonický návrh ornitologické pozorovatelny v oblasti novomlýnských nádrží. Za svou práci získala Cenu The Kellner Foundation (3. místo).

V oboru 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se umístil na 3. místě Vojtěch Eibel (Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, p. o. Lány 859/2) s tématem Tvorba zpěvníku písní Jana Blahoslava. Za svou práci získal Širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, Návrh do soutěže o cenu České Hlavičky – Merkur „Člověk a společnost“, Cenu děkanky Filozoficko – přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (1. místo) a Cenu The Kellner Foundation (1. místo). 3. místo v tomto oboru získala Jola Babadžanjan (Gymnázium a jazyková škola s právem SJZ, Sady 28. října Břeclav) s prací Současná podoba dívčího slavnostního kroje ve Velkých Bílovicích se zaměřením na pokrývky hlavy. Za svou práci získala Širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, Cenu děkanky Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a Cenu The Kellner Foundation (3. místo).

V oboru 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory se na 3. místě umístila Kamila Švendová (Gymnázium Brno – Řečkovice, Terezy Novákové 2) s tématem Transgender dospívající v české společnosti. Za svou práci obdržela Cenu děkana Fakulty veřejných politik v Opavě a Cenu The Kellner Foundation (3. místo).

V oboru 15.Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se na 2. místě umístil Andrej Bružeňák (Gymnázium, tř. Kapitána Jaroše) s tématem Vnímání češtiny lidmi s nebinárními genderovými identitami. Za svou práci získal širší nominaci na účast v zahraniční soutěži, Cenu MŠMT a Cenu děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.