Od SOČky do Švýcarska: Štěpánka Keprtová (Gymnázium Blansko)

11. 7. 2024

Má cesta světem vědy začala navázáním dlouhodobé spolupráce s doc. Mgr. Janem Křivánkem, Ph.D., v jehož výzkumném týmu realizuji svou činnost i v nynější době, a to na Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci Středoškolské odborné činnosti jsem se zabývala výzkumem kmenových buněk v myších řezácích. Kmenové buňky jsou velmi zajímavým úkazem, jelikož právě z kmenových buněk vznikají všechny buňky v našem těle. Proto se můj výzkum zaměřil na zodpovězení otázky, co se děje s kmenovými buňkami v myším řezáku, pokud dojde k mechanickému poškození zubní tkáně? Kdo má za domácího mazlíčka hlodavce, tak si dokáže domyslet, že pokud je zub hlodavce ulomen, či jinak poškozen, sám doroste. A za touto pozoruhodnou schopností regenerace stojí právě kmenové buňky. Má odborná práce se zabývá popisem molekulárního prostředí, které reaguje na poškození myšího řezáku a které způsobuje změny v rychlosti dělení kmenových buněk, a tím pádem i změny v rychlosti růstu myšího řezáku.

Během stáže jsem si pod dozorem odborných pracovníků osvojila například metodu parafínového krájení vzorků, hematoxylinové barvení tkáně, protokol pro detekci přítomnosti mRNA konkrétních genů nebo v nedávné době imunohistochemii.

Na základě 3. místa v oboru biologie v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti jsem obdržela mimo jiné i nominaci na zahraniční reprezentaci České republiky. Tuto nominaci se mi díky posterové prezentaci před odbornou komisí podařilo proměnit v jistou účast na International Wildlife Research Week pořádaném organizací Swiss Youth in Science. Na IWRW jsem vyjela v červnu 2024 a během jednoho týdne jsem pobývala v prostředí nádherných centrálních Východních Alp. Akce byla zaměřená na výzkum fauny i flory v přírodním parku Biosfera Val Müstair. Má skupina se zaměřila na vyhledání tří určených druhů masožravých rostlin z rodu Pinguicula, které jsou v oblasti Val Müstair původní. Jako výstup celého zkoumání slouží vědecká zpráva, kterou jsem úspěšně předala Swiss Youth in Science. Výsledky mé práce v rámci IWRW jsou poskytnuty správě přírodního parku Biosfera Val Müstair, která je v budoucnu použije pro ochranu zkoumaných druhů.

IWRW byl nabitý týden plný poznávání. Ať už jsem poznávala přírodu, rostliny nebo nové lidi, všechno jsem si zamilovala. Pro mě tento pobyt byl cennou zkušeností, která mě vybavila neocenitelnými schopnostmi do budoucna. Naučila jsem se pracovat v týmu, vědecky argumentovat a napsat vědeckou zprávu během čtyř dní – a to všechno v angličtině.

V současné době pokračuji ve svém výzkumu na Lékařské fakultě a navazuji na svou předešlou práci. Vědecký tým, ve kterém pracuji, se obecně zaměřuje na popis kmenových buněk, což vede i k hlubšímu porozumění onemocnění, které jsou spojené se špatnou regulací buněčného dělení, např.: rakovina nebo leukémie. V uplynulém školním roce jsem mimo středoškolské studium a výzkum dokázala úspěšně absolvovat: AP kurz zakončené AP zkouškou z biologie, kurz DNA klub od Bioskopu, kurz Lingua Anatomica od Juniorské akademie a nespočet menších akcí pro aktivní středoškolské studenty. Tyto aktivity mě posouvají dále nejen po stránce dovednostní, ale také jsem za ně byla v letošním ročníku soutěže Středoškolák roku oceněna v kategorii TOP100 středoškolák roku. 

Aktuálně studuji Gymnázium Blansko a čeká mě zde ještě příští maturitní ročník. Co se vysokoškolského vzdělání týče, díky úspěchu ve Středoškolské odborné činnosti se mi naskytla příležitost k přijetí na Všeobecné lékařství Masarykovy univerzity bez přijímacích zkoušek. Mimo to mě korespondenčně kontaktovala Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity ohledně nabídky přijetí bez přijímacích zkoušek například na obory biochemie či antropologie. Plně není vyloučeno ani studium v zahraničí. Nicméně, svou budoucnost nejpravděpodobněji vidím na programu Všeobecného lékařství, LF MU.

Na osobní i sociální život si však také dokážu udělat čas. Ve volném čase ráda hraju tenis, čtu, hraju deskovky, háčkuju vlastní oblečení a starám se o mé domácí mazlíčky, dvě morčátka. 

V příštím školním roce nehodlám na svých aktivitách polevit, ačkoli mě čeká maturitní ročník. Na podzim 2024 například prezentuji v brněnském planetáriu v rámci projektu Zvaž vědu a srdečně bych na tuto akci ráda pozvala všechny aktivní středoškoláky, kteří se o práci v laboratoři chtějí dozvědět víc. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem institucím, které mě podpořili během mého dosavadního výzkumu. Děkuji JCMM a Jihomoravskému kraji za financování mé Středoškolské odborné činnosti i mé navazující vědecké aktivity. Obrovský vděk patří také Národnímu pedagogickému institutu, který mi umožnil výjezd na International Wildlife Research Week a rovněž mě finančně podpořil. A neposlední řadě děkuji výše zmíněnému doc. Mgr. Janu Křivánkovi, Ph.D., který mě neustále podporuje v akademickém rozvoji a umožňuje mi provádět vědeckou práci.