Naše SOČkařka zářila v Českých hlavičkách

27. 10. 2020

Studentka Gymnázia Matyáše Lercha Jana Nguyenová, pod vedením školitele Mgr. Stjepana Uldrijana, CSc., z LF MU získala cenu České hlavičky...

Studentka Gymnázia Matyáše Lercha Jana Nguyenová, pod vedením školitele Mgr. Stjepana Uldrijana, CSc., z LF MU získala cenu České hlavičky v soutěžní kategorii SANITAS „Život a zdraví člověka“. A to se svou prací „Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres“. Studentka se zúčastnila Kurzu prezentačních a rétorických dovedností organizovanou JCMM. Stala se také výtězkou celostátního kola obhajob SOČ v oboru zdravotnictví.
Video z obhajob Českých hlaviček můžete zhlédnout zde