Jak na depresi

12. 2. 2021

Řešitelé prací v soutěži Středoškolská odborná činnost přináší každoročně nejedno zajímavé téma. Potvrzuje to i úspěšná práce zaměřená na téma deprese. Její autorkou je studentka Gymnázia Židlochovice Šárka Damborská. Své výsledky prezentovala v lednu na 63. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci. Setkání uspořádala Česká neuropsychofarmakologická společnost.

Řešitelé prací v soutěži Středoškolská odborná činnost přináší každoročně nejedno zajímavé téma. Potvrzuje to i úspěšná práce zaměřená na téma deprese. Její autorkou je studentka Gymnázia Židlochovice Šárka Damborská. Své výsledky prezentovala v lednu na 63. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci. Setkání uspořádala Česká neuropsychofarmakologická společnost.

„Středoškolské odborné práce jsou v letošním ročníku v některých oborech ovlivněny pandemií koronaviru, jejich kvalita je přesto na stejně vysoké úrovni jako před touto pandemií. Studenti jako Šárka budou své práce obhajovat ve školním kole v průběhu měsíce února/března tedy v posunutém termínu formou on-line, poté budou úspěšné práce přihlášeny do vyšších soutěží,“ zmínila Alena Hynková, manažerka JCMM, z. s. p. o., koordinátorka SOČ na jižní Moravě.
Studentka Šárka Damborská se pod vedením školitelky MUDr. Aleny Damborské z Psychiatrické kliniky lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno zaměřila ve své práci na hledání objektivních ukazatelů deprese a indikátorů reakce na její léčbu. Ve své práci analyzovala elektrickou aktivitu mozku u depresivních pacientů před a po aplikaci elektrokonvulzivní léčby a také u zdravých jedinců.

„Depresi v rámci psychiatrických poruch je možné rozpoznat rozhovorem či vyplněním dotazníku. Tyto vyšetřovací nástroje jsou ovšem zatížené subjektivními chybami. Pomocí elektroencefalografie jsem studovala u depresivních pacientů trpících afektivními poruchami elektrickou aktivitu mozku v podobě tzv. mikrostavů,“ vysvětluje letošní finalistka SOČ Šárka Damborská a dodává: „Účastnila jsem se nahrávání elektroencefalografického záznamu na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Cílem bylo nalézt měřitelné ukazatele využitelné v diagnostice a léčbě afektivních poruch. Výsledky mé práce naznačují, že po elektrokonvulzivní terapii dochází ke zmírnění příznaků deprese a zároveň k normalizaci trvání mikrostavů,“ vysvětlila Damborská s tím, že pozorované parametry elektrické aktivity mozku by se v budoucnu mohly stát objektivními ukazateli v diagnostice a léčbě deprese.
Své téma prezentovala také v časopisu Psychiatrie, Ročník 25, 2021.