Nadaní SOČkaři z celé republiky představili své projekty

4. 12. 2019

Studenti základních a středních škol, zabývající se tématy vědy a vědění, zamířili do Pardubic. Na půdě tamní univerzity se představili v rámci VII. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Uskutečnila se 14. listopadu 2019 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice. Jednou z účastnic byla i studentka Střední průmyslové školy chemická Brno, Vranovská, Julie Weisová z Jihomoravského kraje s projektem Gelová elektroforéza up-konverzních nanočástic.

Studenti základních a středních škol, zabývající se tématy vědy a vědění, zamířili do Pardubic. Na půdě tamní univerzity se představili v rámci VII. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Uskutečnila se 14. listopadu 2019 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice. Jednou z účastnic byla i studentka Střední průmyslové školy chemická Brno, Vranovská, Julie Weisová z Jihomoravského kraje s projektem Gelová elektroforéza up-konverzních nanočástic. 

 „Nejvíce mě bavilo setkávat se a pracovat s moderní laboratorní technikou. Téma samotné je velmi zajímavé, jelikož se jedná o relativně novou problematiku a poznatky,“ popisuje Julie Weisová, která dostala, stejně jako další účastníci SOČ, příležitost si vyzkoušet, jaké to je prezentovat před publikem. 

„Některé spolupráce na Sočkách začínají tzv. Vědeckými projekty pro středoškoláky, kde dojde k prvnímu kontaktu studenta se školitelem, kde si navzájem představí téma, které budou v průběhu roku zpracovávat. Všechny přihlášené práce následně ohodnotí školská komise a navrhne některé z nich k finanční podpoře. Od června mají nejlepší studenti tři čtvrtě roku začít na svých tématech pracovat,“ popisuje Alena Hynková z JCMM, která zajišťuje hladký průběh administrativní části pro Jihomoravský kraj. Po obhajobě prací v krajském kole čeká ty nejlepší studenty z Jihomoravského kraje Kurz prezentačních a rétorických dovedností, který JCMM, z. s. p. o. pořádá pro studenty postupující do celostátního kola obhajob SOČ. Ti nejlepší jsou pak nominováni do mezinárodních soutěží.

„Pro mě to znamená jak nervozitu, tak nadšení z toho, že můžu svoji práci představit. Posterová prezentace vyniká možností kontaktu mezi přednášejícím a posluchačem. Vzájemně můžete sdílet své zkušenosti a zážitky. Je úžasné vidět, že vaše téma ostatní zaujalo a chtějí se o něm dozvědět více,“ popsala formu prezentace studentka s tím, že chce na práci navázat. 

„Myslím, že studenti mají díky SOČ dobrou možnost zjistit, jak může vypadat jejich další studium a zaměstnání. Pro mne je zase zajímavá práce se studenty, kteří se o chemii zajímají i ve svém volném čase,“ míní Antonín Hlaváček, který byl odborným garantem práce pro Julii Weisovou. Ocenil u ní zejména velmi pozitivní až nadšený přístup.

 „V této problematice je ještě spousta otázek, na které bych se mohla zaměřit, ale pravděpodobně až při univerzitním studiu. Například co ještě ovlivňuje limit detekce NPs, nebo jak se chovají a dají využít nanočástice s jinými dopanty,“ nastínila svoji vizi Weisová.

 Konference se konala v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky. Byla určena zejména studentům středních škol z celé ČR s cílem vytvořit prostor pro sdílení poznatků v oborech fyziky, chemie, matematiky, elektroniky, psychologii a další.