Harmonogram činností koordinátora

Abyste mohli zajišťovat hladký průběh studentů a školitelů SOČkou, potřebujete vědět, kdy má co být hotovo. Zde máte přehledný seznam, který si můžete odškrtávat položku po položce.

Oslovení studentů o možnosti zapojení do SOČ

měsíc září


Prezentace, jak psát SOČ

měsíc říjen


Upozornění na možnost spolupráce s JCMM - informuje o možnosti přihlášky k SOČ

měsíc listopad


Propagace SOČ na škole- oslovení talentovaných studentů, konzultace se studenty

měsíc prosinec


Příprava školního kola SOČ

měsíc leden


Výzva studentům k přihlášení prací do soutěže (školního kola SOČ)

měsíc leden


Přihlášení prací do soutěže (školního kola), konzultace

Školní kolo SOČ

měsíc únor - březen


Konzultace a úprava práce před krajským kolem

měsíc duben - květen


Fandíte studentům v soutěžích na národní úrovni

měsíc červen