FAQ a dobré rady

Na co se nejčastěji ptáte, na to my odpovídáme. Kdybyste tady svou otázku nenašli, prostě nám napište e-mail na poradime@jcmm.cz

Čerpat peníze na materiál už v červnu možné skutečně není. V tomto období dojíždí dotace z předchozího roku a její vyúčtování s institucemi a zároveň novou dotaci schvaluje rada JMK . Finance na Projekt podpory nadaných studentů na další školní rok získáváme až v průběhu léta, proto se nová dotace může čerpat až od září. 

To zda bylo vaše téma chváleno či nikoliv zjistíte na webových stránkách JCMM pod záložkou TÉMATA. Pokud najdete v tabulce témat u svého tématu informaci, že téma je podpořeno, znamená to, že bylo schváleno k finanční podpoře. Pokud u svého tématu najdete informaci, že téma bylo vypsáno, znamená to, že finančně podpořeno nebude.

V informačním systému jsou pak podpořená témata označena stavem SCHVÁLENO.

 

Tato informace znamená, že téma nebylo v tomto školním roce vybráno k finanční podpoře. Neznamená to však, že téma nemůže být realizováno, téma můžete se svým studentem zpracovat, přihlásit ho do školního kola SOČ na příslušné střední škole a soutěžit ve všech dalších kolech SOČ.

 

Pokud získáte informaci nebo si na webu JCMM zjistíte, že vaše téma bylo podpořeno, znamená to, že školská komise vaše téma vybrala k finanční podpoře z JCMM na materiál v hodnotě až 20 000 Kč a školiteli bude vyplacena odměna formou DPP 10 000 Kč.

 

Je nutné se domluvit na vašem ekonomickém oddělení, kde se bude vyúčtování dotace odehrávat. Jednotlivé doklady popřípadě faktury za koupený materiál budete odevzdávat tam. V průběhu měsíce března pak z ekonomického oddělení vaší instituce/firmy bude na JCMM zaslána PŘÍLOHA Č. 2 Smlouvy o vytvoření podmínek pro realizaci Projektu SOČ s přiloženou fakturou za všechny projekty SOČ, které byly v rámci instituce realizovány v přidělené výši, kterou JCMM instituci proplatí.

 

Finanční dotace na materiál slouží pouze na materiál a věci související se zpracováním daného tématu. Odměna je školiteli vyplácena přímo z JCMM.

Pokud je investice do materiálu případně zařízení ke stavbe modelu při práci SOČ vyšší než je poskytnutá finanční dotace z JCMM je nutné částku přesahující hodnotu dotace doplatit z peněz instituce/firmy.

 

V takovém případě je možné věc, nebo součást  bez problémů koupit s tím, že se využije 50% z dotace JCMM a zbytek se doplatí z prostředků instituce/firmy. Tato zbývající část bude pak instituci z JCMM doplacena v následujícím roce nejpozději do konce dubna daného roku.

 

Finanční dotaci je možné čerpat vždy od 1. září - do konce března následujícího roku. Každá instituce si může dle potřeby požádat o 50% celkové schválené částky dotace na materiál do konce daného roku a poté se na konci března nejpozději koncem dubna doplatí zbývajících 50%, nebo je možné částku uplatnit celou na konci.