FAQ a dobré rady

Na co se nejčastěji ptáte, na to my odpovídáme. Kdybyste tady svou otázku nenašli, prostě nám napište na e-mail poradime@jcmm.cz

Ano. Pro zařazení do dotačního programu vyžadujeme registraci.

Pokud je student se školitelem domluven (jedná se o kategorii 1 - školitel zná svého studenta), nebo již motivační dopis zaslal školiteli dříve nebo předal při osobním setkání a školitel motivační dopis už nevyžaduje, není nutné do systému motivační dopis nahrávat. 

Na jednom formuláři doporučení třídního učitele může být uveden pouze jeden student. Z formuláře by pak nebylo patrné, který student se přihlásil ke kterému tématu. Taktéž by jednotlivá přihlášená témata byla z různých oborů. Z tohoto důvodu je potřeba, aby třídní učitel vyplnil za každého přihlášeného studenta samostatný formulář.

Pokud se student příhlásí ke dvěma tématům, může jeho třídní učitel uvést obě témata na jeden formulář. Podmínkou ale je, že se jedná o témata ze stejného oboru. Pokud si student vybere každé téma z jiného oboru, je potřeba, aby třídní učitel vyplnit formuláře dva.

Nezbytnou součástí přihlášky ke zvolenému tématu SOČ je motivační dopis a doporučení třídního učitele.

Motivační dopis přikládá student při registraci k tématu, které ho zajímá a které si vybral jako jednu ze dvou možných voleb. (1 student se může přihlásit max. ke 2 tématům). Motivační dopis přiloží ke každému zvolenému tématu zvlášť. 

Doporučení třídního učitele posílá za každé přihlášené téma na e-mail projektového manažera třídní učitel popřípadě koordinátor SOČ na škole. 

Zeptejte se u vás na škole školního koordinátora SOČ, kdy škola vyhlásí školní kolo SOČ bývá to zpravidla v průběhu měsíce ledna a února. Školní kolo si každá škola vyhlašuje sama a proto není možné přesně říct, kdy to bude u vás na škole.

 

Ideální je pokud jsou dvojice nebo klidně i více studentů z jedné školy. Potom se nemusí řešit, kdo je hlavním řešitelem a kdo je spoluřešitel, pak vystupují jako jeden celek. Pokud jsou řešitelé z jiných škol, musí se domluvit, kdo je hlavním řešitelem a kdo spoluřešitel. SOČka se pak obhájí na škole hlavního řešitele.

 

Kategorie 1 v znamená, že téma už má svého řešitele.

Kategorie 2 znamená, že se k tématu můžeš hlásit.

Kategorie 3 znamená, že máš zkontaktovat školitele sám rovnou, mimo cestu skrz JCMM. Nebudeš tedy zařazen do programu Podpora SOČ.

 

Přihláška pro témata je stejná. Rozdělení je pouze kvůli snazší distribuci témat mezi studenty. Když u obou témat, na která se přihlásíš, vyberou školitelé mezi ostatními studenty právě tebe jako nejlepšího (nebo se přihlásíš pouze ty), budeme mít  jasný signál, o které téma máš větší zájem. Nebudeme tě tak "nutit" řešit téma, které je pro tebe méně zajímavé. Znevýhodnění oproti dalším studentům přihlášeným ke stejnému tématu není.

 

Motivační dopis napište společně. Podává se jeden na každé téma SOČ, a jelikož se hlásíte k řešení dohromady, tak i před školitelem budete vystupovat jako jeden celek.