Se Středoškolskou odbornou činností uspěla u vědců

25. 6. 2018

Zajímavou práci v rámci studentské soutěže, a podpořené i JCMM, připravila Michaela Nováková ze SPŠ chemické v Brně. Její projekt zaujal školitelku natolik, že jej zařadila do přednášek na Tomáškových dnech mladých mikrobiologů, kde svou práci prezentují špičkoví mladí vědci z oboru do 35 let.

Zajímavou práci v rámci studentské soutěže, a podpořené i JCMM, připravila Michaela Nováková ze SPŠ chemické v Brně. Její projekt zaujal školitelku natolik, že jej zařadila do přednášek na Tomáškových dnech mladých mikrobiologů, kde svou práci prezentují špičkoví mladí vědci z oboru do 35 let.

„Zařazení středoškolské práce do přednášek na takto prestižní konferenci je zcela výjimečné. Michaela Nováková zpracovala projekt na úrovni vysokoškolského studenta. Používala metody a postupy, které se vyučují na vysoké škole. Výsledky jejího bádání poukazují na nebezpečí nákazy u hlodavců původcem onemocnění Lymeská borrelióza a leptospiróza, které jsou přenosné na člověka,“ upozorňuje školitelka Alena Žákovská z Katedry biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.