Se středoškolskou odbornou činností uspěla u vědců i v celostátním kole

25. 6. 2018

Ve dnech 14. a 15. června na XXV. ročníku vědecké konference „Tomáškovy dny pro mladé mikrobiology“ pod záštitou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, měla příležitost prezentovat svoji SOČku na téma Encephalitozoon spp. u volně žijících drobných savců – identifikace pomocí nested PCR a genotypizace Lenka Brlicova z Gymnázia v Brně v Řečkovicích.

Ve dnech 14. a 15. června na XXV. ročníku vědecké konference „Tomáškovy dny pro mladé mikrobiology“ pod záštitou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, měla příležitost prezentovat  svoji SOČku na téma Encephalitozoon spp. u volně žijících drobných savců – identifikace pomocí nested PCR a genotypizace Lenka Brlicova z Gymnázia v Brně v Řečkovicích.

Jak už název napovídá, studentka se zabývala rozšířením parazitů rodu Encephalitozoon (Fungi) u drobných hlodavců a hmyzožravců žijících v CHKO Moravský kras a Poodří. Jednalo se o navazující práci, v rámci které vyšetřila metodou nested PCR a následnou genotypizací stejné vzorky, které byly v dřívější práci vyšetřeny metodou single PCR. Jedním z cílů práce bylo srovnání citlivosti metod single a nested PCR. Metoda PCR funguje na pricipu namnožení nukleových kyselin in vitro. Během teplotních fází dochází na základě použitých primerů (sekvence bází, které na základě komplementarity bází nasedají na vyšetřovanou DNA) k namnožení sekvence DNA specifické pro hledaného parazita. Základní single PCR metoda se skládá pouze s jedné reakce s využitím primerů amplifikujících SSU rRNA. Modifikovaná nested PCR je tvořena dvěma ne sebe navazujícími PCR reakcemi, s využitím dvou sad primerů amplifikujících sekvenci ITS. V rámci mé práce se mi podařilo zjistit, že metoda nested PCR je oproti single PCR pro detekci parazitů rodu Encephalitozoon výrazně citlivější. Zatímco metodou single PCR bylo pouze 1 % jedinců pozitivních (n=1) na přítomnost parazita E. cuniculi, při vyšetření stejných vzorků metodou nested PCR byl parazit E. cuniculi detekován u 3 % jedinců (n=3), u dalších 7 % pak byl detekován blíže nespecifikovaný parazit rodu Encephalitozoon.

Díky účasti na konferenci měla studentka možnost poznat vysokoškolské studenty i renomované vědce, a seznámit se s výsledky jejich výzkumů z oblasti mikrobiologie. Zároveň jsem si však uvědomila i něco více osobního, říká Lenka. Na své první vědecké konferenci jsem byla již se svojí první prací, a to ještě před školním kolem obhajoby soč. I přesto, že jsem se snažila působit sebejistě, překonat strach a nervozitu z velkého přednáškového sálu a publika bylo opravdu náročné. Celkově jsem už napsala tři práce, z toho dvě postoupily do celostátního kola, takže jsem získala bohaté zkušenosti. Na tuto konferenci jsem tedy šla s naprostým klidem. Jelikož se jednalo o konferenci pro mladé vědce do 35 let, mnozí z nich byli při prezentaci nervózní a nejistí. Při pohledu na jejich prezentace mi začaly v hlavě vyskakovat všechny poučky, které jsem kdy slyšela během soček – příliš tmavé pozadí, moc textu, nezarovnaný text o jiné velikosti… Zároveň jsem však získala i ještě něco víc. Poprvé jsem si uvědomila, k čemu mi vlastně psaní sočky bylo užitečné. Po dlouhé době jsem opět měla srovnání své prezentace s vysokoškolskými studenty a vědci, a viděla jsem, jak daleko mě sočky posunuly. Když srovnám svojí první konferenci s Tomáškovými dny, a po dlouhé době se vlastně nad svou sočkovou érou zamyslím, nemůžu uvěřit, jak jsem se za celou tu dobu posunula.

V Olomouci na celostátním finále SOČ opět bodovala a umístila se na prvním místě v kategorii Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství.