SOČkař za pomoci JCMM postavil a rozběhl experiment

4. 12. 2019

Exoplanety jsou planety, které se nachází mimo sluneční soustavu. Některé zároveň obíhají kolem své hvězdy v ideální vzdálenost pro vznik tekoucí vody na povrchu, tzv. obyvatelná zóna. Terestrická exoplaneta, která hmotností přesahuje desetinásobek hmotnosti Země, se nazývá Superzemě.

Exoplanety jsou planety, které se nachází mimo sluneční soustavu. Některé zároveň obíhají kolem své hvězdy v ideální vzdálenost pro vznik tekoucí vody na povrchu, tzv. obyvatelná zóna. Terestrická exoplaneta, která hmotností přesahuje desetinásobek hmotnosti Země, se nazývá Superzemě.

Úkolem studenta Martina Kopeckého v práci SOČ pod odborným vedením Ing. Tomáše Ridoška ze společnosti   S.A.B . Aerospace je navrhnout a sestrojit zařízení (odstředivku), která bude simulovat pomocí dostředivé síly vliv zvýšené gravitace na růst vybraných rostlin. Bude analyzována například schopnost rostlin přijímat těžké kovy při zvýšené gravitaci. Vypěstované rostliny budou podrobeny analýze ve spolupráci s Ústavem chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně.

Pokud se jednou z lidstva stane meziplanetární druh a budeme uvažovat i o osidlování planet mimo naší sluneční soustavu, je důležité vědět, jaký vliv bude mít působení gravitace na rostliny a organismy. Experimenty při stavu beztíže, v mikrogravitaci, nebo ve snížená gravitaci jsou již prováděný například na ISS nebo na měsíci. Experimenty při zvýšené gravitaci jsou ale vzácné.

Většina částí odstředivky je vytištěná pomocí domácí 3D tiskárny. Motor umožňující rotaci je zakoupen a běžně se používá na elektrokola. Experiment probíhá v laboratořích kde se staví části raket a družic v Technologickém parku v Brně.