SOČkařka Katka Kudličková získala zlatou medaili v Pekingu

25. 4. 2019

Ve dnech 23.-26. března se v Pekingu konala mezinárodní soutěž pro mladé vědce BYSCC (Beijing Young Scientist Creation Competition). Této soutěže, na které nechybělo zastoupení studentů národností z celého světa, se i letos zúčastnila česká delegace.

Ve dnech 23.-26. března se v Pekingu konala mezinárodní soutěž pro mladé vědce BYSCC (Beijing Young Scientist Creation Competition). Této soutěže, na které nechybělo zastoupení studentů národností z celého světa, se i letos zúčastnila česká delegace. Její součástí byla Nikola Vršková, Vladimír Veselý a také Kateřina Kudličková, jedna ze studenů, kteří se k vědecké práci dostali díky tématům SOČ podpořeným JCMM.

A stejně jako v minulých letech, i v tom letošním byli naši studenti úspěšní. Kateřina s Nikolou dovezly zlaté medaile, Vladimír obhájil medaili stříbrnou. Krom soutěže měli studenti možnost poznat kulturu a historické památky, např. Velkou čínskou zeď či Zakázané město. „Pro nás všechny byla návštěva Číny neuvěřitelným zážitkem. Vládne zde opravdu nelítostný komunistický režim, každou chvíli nás něco překvapilo a šokovalo. Například to, že studenti tráví ve škole 15 hodin denně nebo to, že život dospělých je postaven na kreditovém systému, kdy na základě poslušnosti získávají/ztrácí body,“ popisuje Kateřina, která se k tématu své vědecké práce dostala již v roce 2016 a zůstala u ní dodnes. Pracuje v laboratoři docenta Vítězslava Bryji, kde zkoumá téměř nepopsané proteiny RNFT1 a RNFT2, u kterých byla díky výzkumu nalezena souvislost s chronickou lymfocytární leukémií. Vysoká produkce těchto proteinů je jednak velmi negativní pro pacienty, kteří v důsledku tohoto jevu dříve umírají a průběh onemocnění je celkově agresivnější, ale také pro samotné buňky. Pokud je u buněk přítomna vysoká míra produkce RNFT1 a RNFT2, buňky nejsou schopny dokončit buněčný cyklus a dělit se, přijímat signály z okolí a reagovat na ně,… Kateřina sice letos maturuje, ale ve výzkumu chce pokračovat i nadále během vysoké školy.