Studenti hlaste se, SOČky právě startují!!!

6. 3. 2018

od 6. 3. 2018 se můžete přihlásit k tématům SOČ, které pro vás školitelé vypsali. Do 15. 4. 2018 si můžete témata v klidu prohlédnout a přihlásit se. Jeden student se  může přihlásit maximálně ke dvěma tématům a zvolit si prioritu ( tj. které téma je jeho favoritem a které je druhé, kdyby favorit nevyšel):-)

od 6. 3. 2018 se můžete přihlásit k tématům SOČ, které pro vás školitelé vypsali. Do 15. 4. 2018 si můžete témata v klidu prohlédnout a přihlásit se. Jeden student se  může přihlásit maximálně ke dvěma tématům a zvolit si prioritu ( tj. které téma je jeho favoritem a které je druhé, kdyby favorit nevyšel):-)

Před podáním přihlášky si pořádně prohlédni pravidla a harmonogram programu, ať víš, do čeho jdeš.

S dotazy se napřed mrkni na FAQ, pak se obrať na administrátorku programu.

Prihlášku vyplň pouze v tom případě, ze jsi odhodlaný se práci SOČ naplno věnovat nejlépe od léta a minimálně od září 2018 do března 2019. Pokud nedodržíš podmínky  uvedené ve smlouvě, kterou s  tebou JCMM v průběhu června 2018 podepíše a příloze ke smlouvě, může po tobě JCMM požadovat náhradu nákladů. Pokud víš, že práci dokončíš a chceš se s ní příhlásit do soutěže SOČ, není třeba se ničeho obávat.

PŘIHLÁŠKA

Praktické rady k registraci do nového informačního systému:

Pomocí tohoto formuláře se zaregistrujete do informačního systému IS JCMM. Po ODESLÁNÍ tohoto formuláře se zpřístupní formulář ŽÁDOST do projektu, po jeho vyplnění se vám zpřístupní všechna vypsaná témata SOČ

U všech formulářů v systému IS JCMM máte nápovědu pomocí MODRÉ IKONY I.

Informační systém IS JCMM je pro zaregistrované uživatele přístupný na www adrese: pm.jcmm.cz.

Registrační nápověda:

Při registraci: po vyplnění povinných polí je potřeba kliknout na ODESLAT, které se nachází v horní liště formuláře. Poté se dostanete do žádosti do projektu.

V kolonce IČ vaší školy vložte IČ a zmáčkněte ENTER, poté se vám informace vepíší do připravených kolonek.

V žádosti do projektu, po vyplnění povinných polí je třeba kliknout na ULOŽIT a ZAREGISTROVAT. Poté se vám zobrazí všechna vypsaná témata.

KAŽDÝ STUDENT JE POVINEN PŘILOŽIT KE ZVOLENÉMU TÉMATU MOTIVAČNÍ DOPIS

Jak vložit motivační dopis k tématu:

kliknutím na hnědý rámeček u tématu, které jste si vybrali se otevře okno, kde je možné motivační dopis vložit. Vložte MOTIVAČNÍ DOPIS V LEVÉM SPODNÍM ŘÁDKU

Pokud byste měli jakýkoliv problém, prosím kontaktujte buď helpline: support@jcmm.cz, tel:  602 320 280 nebo mě osobně.