Studentka SOČ spoluautorkou článku v prestižním časopise

29. 6. 2018

Veronika Slonková je úspěšnou spoluautorkou článku, který vyšel v časopise JEADV (Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology) pod názvem Genetic predisposition for chronic venous insufficiency in several genes for matrix metalloproteinases (MMP‐2, MMP‐9, MMP‐12) and their inhibitor TIMP‐2.

Veronika Slonková je úspěšnou spoluautorkou článku, který vyšel v časopise JEADV (Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology) pod názvem Genetic predisposition for chronic venous insufficiency in several genes for matrix metalloproteinases (MMP‐2, MMP‐9, MMP‐12) and their inhibitor TIMP‐2.

JEAVD je vědecký časopis s impakt faktorem 3,53. Publikuje články z oblasti dermatovenerologie. Více zde.

Studentka se ve své práci věnovala chronickým žilním onemocněním, kterým trpí v současné době 84 % populace. V lehčích stádiích se toto onemocnění projevuje křečovými žilami a v nejtěžším stádiu jako bércový vřed. Kromě špatného životního stylu je z velké části způsobeno genetickými předpoklady, říká Veronika Slonková. Ve své práci jsem zkoumala vliv různých bodových mutací (polymorfismů) na pacienty s chronickým žilním onemocněním. Studium těchto polymorfismů pomáhá odhalit pacienty s vyšším rizikem propuknutí chronického žilního onemocnění. Následně je možné těmto rizikům přizpůsobit prevenci a léčbu, čímž se zabrání rozvoji onemocnění a jeho komplikacím.