Téma SOČ slaví úspěchy

12. 9. 2018

V odborném časopise KOMUNÁLNÍ TECHNIKA vyšel článek pod názvem „Odpadkový koš jako zdroj energie“! 

V odborném časopise KOMUNÁLNÍ TECHNIKA vyšel článek pod názvem „Odpadkový koš jako zdroj energie“! 

Téma odpadu jakožto produktu lidské činnosti v různých odvětvích jako je doprava, zemědělství, stavební i výrobní průmysl, možnosti jejího recyklování či bioodpadem se ve své práci podpořené JCMM zabýval student třetího ročníku Robin Oswald z Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka u Brna pod odborným vedením Ing. Martina Šotnara z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Student se ve své práci zabýval nakládáním s odpady, tříděním odpadů, možnostmi jeho dalšího zpracování. Hlavní částí jeho práce byla metodika získávání výhřevnosti spalováním odpadů, kde navrhl nový způsob, jak třídit směsný komunální odpad na základě jeho výhřevných vlastností a bioodpady.

Práce vznikla jako téma Středoškolské odborné činnosti, která byla financována Jihomoravským krajem prostřednictvím Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o.