Z finále vezou naši sočkaři 12 „medailí“

7. 6. 2021

Nejvíc sočkařů bylo v celostátním kole opět z jižní Moravy. Celostátního kola se jich v roce 2021 účastnilo celkem 46. A hned 12 z nich se umístilo na „stupních vítězů“. Jsme na naše sočkaře hrdí a jsme moc rádi, že můžeme podporovat budoucí zapálené vědce a badatele. Pod názvy prací najdete odkazy na prezentace jejich SOČ.

Nejvíc sočkařů bylo v celostátním koel opět z jižní Moravy. Celostátního kola se jich v roce 2021 účastnilo celkem 46. A hned 12 z nich se umístilo na „stupních vítězů“. Jsme na naše sočkaře hrdí a jsme moc rádi, že můžeme podporovat budoucí zapálené vědce a badatele. Pod názvy prací najdete odkazy na prezentace jejich SOČ.

V matematickém oboru získala 2. místo Adéla Heroudková z Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše s tématem p-adická čísla. Za tuto svou práci získala Návrh do soutěže o cenu České hlavičky, dále Cenu CZ.NIC, Cenu MŠMT a Cenu ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Na 3. místě se umístil Zdeněk Pezlar (rovněž Gymnázium na tř. Kapitána Jaroše) s prací Isogenie v kryptografii.

V oboru Chemie bodoval Pavel Karásek (rovněž z „Jarošky“) s prací s názvem Cílené strukturování křemenných povrchů – silný nástroj naznačující nové možnosti existujících separačních metod. I on byl navržen do soutěže o cenu České hlavičky a navíc získal širší nominaci na účast v zahraniční soutěži.

Úspěchy gymnázia na třídě Kapitána Jaroše potvrdila v oboru Biologie Adriena Jedličková s prací Imunitní reakce a reparace cílových orgánů po inhalaci rozpustných nanočástic olova. Umístila se na 3. místě.

A aby toho nebylo málo, 2. místo si odnesl další student Jarošky, Ondřej Rychlý v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství se SOČ na téma Detekce viru afrického moru prasat pomocí supermagnetických nanočástic.

Bronz v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava vysoutěžil Martin Andrysík z Gymnázia Křenová. Jeho práce má titul Dálkově ovládaný kolový transportér a vedle 3. místa má také širší nominaci na účast v zahraniční soutěži a také Cenu České nukleární společnosti.

Obor Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace přinesl radost Tomáši Vavrincovi ze Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Sokolská 1. Umístil se na 2. příčce s prací s názvem BlackBox. I Tomáš získal širší nominaci na účast v zahraniční soutěži.

Jeho kolega Petr Štourač se radoval z 2. místa v oboru Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie, protože je autorem oceněné práce Sada materiálů pro podporu výuky strojírenské konstrukce v SolidWorks.

Další stříbro získal pro tým jihomoravských sočkařů Michael Procházka ze židlochovického gymnázia v oboru Ekonomika a řízení s prací Dopady nové Hedvábné stezky na čínsko-africké ekonomické vztahy. Radoval se i z Ceny rektorky VŠE v Praze.

Třetí příčku v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času obsadila Eliška Hlaváčková z Gymnázia Slovanské náměstí s prací Rozdíly vnímané akademické účinnosti u studentů 2. a 3. ročníků gymnázia.

Reprezentantka bučovického gymnázia Kateřina Jakabová uspěla s prací Anabáze stíhačů Josefa Františka, Josefa Balejky, Matěje Pavloviče a Wilhelma Kosarze za druhé světové války, a to v oboru Historie.

Gymnázium v Zastávce u Brna se jistě raduje z úspěchu studentky Beaty Anastázie Žákové v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Její práce Přezkumy maturitních zkoušek byla ohodnocena jako 3. nejlepší v oboru.

Všem medailistům, ale i všem ostatním 34 jihomoravským účastníkům celostátního kola srdečně gratulujeme. Jsme rádi, že jsme opět pomohli k úspěchu toho nejpočetnějšího týmu ze všech krajů České republiky.