Dotazníky

Vyplnění průběžného dotazníku patří k povinnostem školitele, které vyplývají ze smlouvy DPP. Doba, kdy se průběžný dotazník vyplňuje je od poloviny října do 17. 11. daného roku. Smlouvu DPP obdržíte v případě, že školská komise vaše téma vybrala k finanční podpoře.

Pro JCMM jako poskytovatele dotace je průběžný dotazník jediným způsobem, jak zjistit, jak se vám práce daří, jestli nemáte nějaké problémy a v jaké fázi rozpracování SOČky se nacházíte. Můžete nám poskytnout zpětnou vazbu o tom, co vaši práci brzdí nebo co byste potřebovali změnit. Případné komplikace se snažíme okamžitě řešit, aby se harmonogram vámi nastavených prací nijak nezdržel.  

Vyplnit průběžný dotazník

Závěrečnou zprávu vyplníte a odešlete po ukončení a obhajobě SOČky studentem ve školním kole. Správně vyplněná anotace obsahuje popis činnosti, cíl práce, případně metodiku a dosažené výsledky.

Vyplnit závěrečnou anotaci