Tell me what SOČ you want to write, and I'll tell you who you are

You will find a list of newly adverstised and published works by Secondary School Research (SOČ) theses on these pages. Here you will find out which works were financially supported and which were not. (Financially supported works are marked with the word (YES) SUPPORTED, unsupported works are kept under the label (LISTED). The commission decides on financial support for each topic by April 15. You can read all the essentials about Secondary School Research (SOČ) support in the e-book, which can be downloaded here. You have to be logged in the JCMM IS to register the topic and request support.

Topics SOČ (2024)

Institution - faculty/workplace
Avaibility
Financial Support
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
0 Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
40 000 Kč
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
0 Kč
Fakultní nemocnice Brno
0 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
35 000 Kč
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
5 000 Kč
Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.
20 000 Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
10 000 Kč
JCMM, z.s.p.o.
28 000 Kč
Masarykova univerzita
229 500 Kč
CEITEC Masarykova univerzita
17 500 Kč
Fakulta ekonomicko-správní
10 000 Kč
Fakulta filozofická
0 Kč
Fakulta informatiky
0 Kč
Fakulta lékařská
65 000 Kč
Fakulta pedagogická
0 Kč
Fakulta právnická
5 000 Kč
Fakulta přírodovědecká
100 000 Kč
VOLNÉ
NO
Fakulta přírodovědecká, Ústav matematiky a statistiky
0 Kč
Fakulta sociálních studií
20 000 Kč
Fakulta sportovních studií
12 000 Kč
Lékařská fakulta
0 Kč
Právnická fakulta
0 Kč
Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta
0 Kč
Ústav výpočetní techniky
0 Kč
Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace
0 Kč
Mendelova univerzita v Brně
60 000 Kč
Agronomická fakulta
0 Kč
Agronomická fakulta/ Ústav chovu a šlechtění zvířat
0 Kč
Fakulta agronomická
40 000 Kč
Fakulta provozně ekonomická
0 Kč
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
0 Kč
Fakulta zahradnická
20 000 Kč
OHB Czechspace s.r.o.
5 000 Kč
Přátelé Podkarpatské Rusi 2022 z. s.
0 Kč
Veterinární univerzita Brno
26 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
20 000 Kč
Fakulta veterinárního lékařství
6 000 Kč
Vysoké učení technické v Brně
101 200 Kč
CEITEC Vysoké učení technické v Brně
60 000 Kč
Centrum sportovních aktivit
0 Kč
Fakulta chemická
6 000 Kč
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
25 200 Kč
Fakulta informačních technologií
10 000 Kč
Fakulta stavební
0 Kč
Fakulta strojního inženýrství
0 Kč
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
0 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
24 000 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
0 Kč

Topics SOČ (2023)

Institution - faculty/workplace
Avaibility
Financial Support
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
56 000 Kč
DELONG INSTRUMENTS a.s.
0 Kč
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
26 200 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
55 000 Kč
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
0 Kč
Written out
Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.
20 000 Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
5 000 Kč
INVENT GmbH
0 Kč
Masarykova univerzita
297 000 Kč
CEITEC Masarykova univerzita
20 000 Kč
Fakulta ekonomicko-správní
15 000 Kč
Fakulta filozofická
6 500 Kč
Fakulta lékařská
40 000 Kč
Fakulta pedagogická
0 Kč
Fakulta právnická
0 Kč
Fakulta přírodovědecká
186 500 Kč
Fakulta přírodovědecká
2 000 Kč
Fakulta sociálních studií
2 000 Kč
Fakulta sportovních studií
5 000 Kč
Pedagogická fakulta
0 Kč
Přírodovědecká/Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
10 000 Kč
Ústav matematiky a statistiky
10 000 Kč
Mendelova univerzita v Brně
57 000 Kč
Fakulta agronomická
35 000 Kč
Fakulta lesnická a dřevařská
0 Kč
Fakulta provozně ekonomická
0 Kč
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
0 Kč
Fakulta zahradnická
20 000 Kč
VOLNÉ
NO
Provozně ekonomická fakulta
0 Kč
Provozně-ekonomická fakulta
0 Kč
Ústav podnikové a regionální ekonomiky
0 Kč
Přátelé Podkarpatské Rusi 2022 z. s.
0 Kč
Veterinární univerzita Brno
33 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
13 000 Kč
Fakulta veterinárního lékařství
20 000 Kč
Vysoké učení technické v Brně
97 300 Kč
Fakulta chemická
28 000 Kč
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
59 300 Kč
VOLNÉ
NO
Fakulta informačních technologií
0 Kč
Fakulta strojního inženýrství
0 Kč
Ústav soudního inženýrství
10 000 Kč
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
0 Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
0 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
6 000 Kč
Ústav fyziky materiálů
0 Kč
VOLNÉ
NO
Ústav fyziky materiálů
0 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR
0 Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
1 000 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
0 Kč

Topics SOČ (2022)

Institution - faculty/workplace
Avaibility
Financial Support
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
40 000 Kč
Fakulta/ústav Radiobiologie a buněčná biologie
5 000 Kč
Radiobiologie a buněčná biologie
0 Kč
DELONG INSTRUMENTS a.s.
0 Kč
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
18 000 Kč
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Fakultní nemocnice Brno
20 000 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
30 000 Kč
FNUSA
0 Kč
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
2 000 Kč
Gymnázium Brno-Řčkovice, p.o.
20 000 Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
10 000 Kč
Masarykova univerzita
84 000 Kč
CEITEC Masarykova univerzita
0 Kč
Fakulta ekonomicko-správní
0 Kč
Fakulta farmaceutická
0 Kč
Fakulta filozofická
0 Kč
Fakulta lékařská
32 000 Kč
Fakulta právnická
0 Kč
Fakulta přírodovědecká
40 000 Kč
Fakulta sociálních studií
7 000 Kč
Fakulta sportovních studií
5 000 Kč
Mendelova univerzita v Brně
102 000 Kč
Fakulta agronomická
60 000 Kč
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
0 Kč
Fakulta zahradnická
20 000 Kč
Lesnická a dřevařská fakulta
0 Kč
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
0 Kč
VETUNI
0 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
0 Kč
Veterinární univerzita Brno
48 800 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
34 000 Kč
Fakulta veterinárního lékařství
14 800 Kč
Vysoké učení technické v Brně
87 000 Kč
CEITEC Vysoké učení technické v Brně
0 Kč
Fakulta chemická
67 000 Kč
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
15 000 Kč
VOLNÉ
NEŽÁDÁNO
Fakulta strojního inženýrství
5 000 Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
0 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
20 500 Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
11 000 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
0 Kč

Topics SOČ (2021)

Institution - faculty/workplace
Avaibility
Financial Support
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
34 500 Kč
CEITEC Masarykova univerzita
20 000 Kč
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
18 000 Kč
Fakultní nemocnice Brno
20 000 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
30 000 Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organiza
0 Kč
Masarykova univerzita
250 520 Kč
CEITEC Masarykova univerzita
28 000 Kč
Fakulta ekonomicko-správní
22 000 Kč
Fakulta filozofická
0 Kč
Fakulta lékařská
60 020 Kč
Fakulta pedagogická
25 000 Kč
Fakulta právnická
13 000 Kč
Fakulta přírodovědecká
82 500 Kč
Fakulta sociálních studií
0 Kč
Fakulta sportovních studií
4 000 Kč
Farmaceutická fakulta
0 Kč
Mendelova univerzita v Brně
44 000 Kč
Agronomická fakulta
25 000 Kč
Fakulta agronomická
19 000 Kč
Fakulta lesnická a dřevařská
0 Kč
Fakulta provozně ekonomická
0 Kč
Lesnická a dřevařská fakulta
0 Kč
Provozně ekonomická/ústav managementu
0 Kč
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
0 Kč
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
0 Kč
S.A.B. Aerospace s.r.o.
0 Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
40 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
20 000 Kč
Fakulta veterinárního lékařství
20 000 Kč
Vysoké učení technické v Brně
98 000 Kč
Fakulta chemická
20 000 Kč
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
78 000 Kč
VOLNÉ
NO
Fakulta strojního inženýrství
0 Kč
ÚSKVBL
0 Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
20 000 Kč
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
1 500 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
11 500 Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
0 Kč

Topics SOČ (2020)

Institution - faculty/workplace
Avaibility
Financial Support
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
50 000 Kč
CEITEC, Masarykova univerzita
20 000 Kč
Ústav chemie
20 000 Kč
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
55 000 Kč
YES
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
38 000 Kč
Oddělení klinické hematologie
15 000 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
0 Kč
ICRC
0 Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Masarykova univerzita
123 500 Kč
CEITEC 00216224
20 000 Kč
Fakulta ekonomicko-správní
9 000 Kč
Fakulta filozofická
0 Kč
Fakulta informatiky
1 500 Kč
Fakulta lékařská
5 000 Kč
Fakulta právnická
3 000 Kč
Fakulta přírodovědecká
31 000 Kč
Fakulta sociálních studií
0 Kč
Fakulta sportovních studií
4 000 Kč
Farmaceutická fakulta
40 000 Kč
Přírodovědecká fakulta/RECETOX
10 000 Kč
Masarykova univerzita
0 Kč
Fakulta sociálních studií
0 Kč
Mendelova univerzita v Brně
20 000 Kč
Agronomická fakulta
20 000 Kč
Agronomická/Ústav technologie potravin
0 Kč
Fakulta agronomická
0 Kč
Fakulta lesnická a dřevařská
0 Kč
Institut celoživotního vzdělávání
0 Kč
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
0 Kč
Prevention Medicals s.r.o.
0 Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
42 500 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
42 500 Kč
Farmaceutická fakulta
0 Kč
Vysoké učení technické v Brně
47 000 Kč
CEITEC 00216305 v Brně
0 Kč
Fakulta chemická
20 000 Kč
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
15 000 Kč
VOLNÉ
NO
VOLNÉ
NO
VOLNÉ
NO
Fakulta informačních technologií
12 000 Kč
Fakulta strojního inženýrství
0 Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
20 000 Kč
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
11 500 Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
0 Kč

Topics SOČ (2019)

Institution - faculty/workplace
Avaibility
Financial Support
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
0 Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
26 000 Kč
Oddělení imunologie buněčného systému
20 000 Kč
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
30 000 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
33 000 Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Masarykova univerzita
175 000 Kč
CEITEC 00216224
40 000 Kč
Fakulta filozofická
9 500 Kč
Fakulta lékařská
102 000 Kč
Fakulta přírodovědecká
19 000 Kč
Fakulta sociálních studií
500 Kč
Fakulta sportovních studií
4 000 Kč
Mendelova univerzita v Brně
49 100 Kč
Fakulta agronomická
42 100 Kč
Fakulta lesnická a dřevařská
7 000 Kč
Fakulta provozně ekonomická
0 Kč
Fakulta zahradnická
0 Kč
Moravské zemské muzeum
0 Kč
Prevention Medicals s.r.o.
20 000 Kč
S.A.B. Aerospace s.r.o.
14 500 Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
20 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
20 000 Kč
Fakulta veterinárního lékařství
0 Kč
Farmaceutická fakulta
0 Kč
Vysoké učení technické v Brně
57 800 Kč
Fakulta chemická
15 000 Kč
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
16 000 Kč
Fakulta informačních technologií
15 000 Kč
Fakulta strojního inženýrství
11 800 Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.
20 000 Kč
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
10 000 Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
20 000 Kč

Topics SOČ (2018)

Institution - faculty/workplace
Avaibility
Financial Support
AGROLAB spol. s r.o.
8 500 Kč
Akademie věd České republiky
120 000 Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno
20 000 Kč
Biofyzikální ústav AV ČR
95 000 Kč
Historický ústav AV ČR
5 000 Kč
Ústav analytické chemie AV ČR
0 Kč
Ústav biologie obratlovců AV ČR
0 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR
0 Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
0 Kč
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace
65 000 Kč